Zásady zpracování cookies

Zásady zpracování cookies

Tyto zásady zpracování cookies (dále jen „zásady“) popisují různé druhy cookies, které mohou být použité na stránkách, ze kterých jste vstoupili na tyto zásady („stránky“) a jak tyto cookies spravovat. Tyto zásady můžeme kdykoliv změnit.  Na vrchu těchto zásad naleznete datum poslední aktualizace. Veškeré změny těchto zásad vstoupí v platnost v momentě, kdy budou tyto aktualizované zásady zveřejněny na stránkách.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou stahovány do vašeho počítače nebo přenosného zařízení během toho, když prohlížíte webové stránky. Mohou být zpracovávány vlastníkem stránky nebo třetí stranou. Jsou velmi široce používány proto, aby mohly webové stránky fungovat, nebo aby tyto stránky mohly fungovat lépe a efektivněji. Cookies to umožňují, protože webové stránky umí přečíst a vytvářet tyto soubory a umožňují jim tak rozpoznat vás a zapamatovat si o vás důležité informace tak, aby vaše používání a navigace na webových stránkách byla pohodlnější. Některé cookies, známé jako „dočasné cookies / session cookies“, ztratí platnost poté, co zavřete váš webový prohlížeč. Další cookies, známé jako „trvalé cookies“, jsou uskladněny ve vašem počítači nebo přenosném zařízení i poté, co zavřete webový prohlížeč.

Jaké cookies používáme?

Níže naleznete seznam různých druhů cookies, které mohou být zpracovávány během vaší návštěvy stránek.  Cookies lze roztřídit do čtyř skupin:

Nezbytně nutné cookies.

Tento druh cookies je nezbytný pro správné fungování webové stránky; umožňuje vám pohybovat se v prostředí stránky a naplno využít služby a prvky stránky. Bez těchto cookies by stránky nemohly fungovat tak hladce, jak bychom chtěli, neboť bychom vám nemohli poskytnout části stránky nebo její prvky, které jste si výslovně přáli. Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies Popis
Nákupní košík Tyto cookies zajišťují, že položky, které vložíte do nákupního košíku, zde zůstanou i poté, co si přejete je zaplatit.
Přihlašovací údaje Cookies přihlašovacích údajů jsou zpracovávány proto, aby mohly být zobrazeny pouze vaše údaje a aby váš účet zůstal přihlášený, a vy jste se nemuseli přihlašovat při každém kroku během užívání stránek.
Bezpečnost Bezpečnostní cookies jsou zpracovávány za účelem kontroly a ověření bezpečnosti.

Výkonnostní cookies.

Tyto cookies zpracovávají informace o tom, jak naši návštěvníci stránky užívají. Tyto sbírané informace jsou anonymní a jsou používány pouze za účelem zlepšení toho, jak stránky pracují. Například nám tyto cookies ukazují, jaké záložky na stránce jsou nejnavštěvovanější, pomáhají nám zobrazit veškeré problémy, které mohou naším návštěvníkům nastat během používání webových stránek, a ukazuje nám, jestli naše inzerce je efektivní, či nikoliv. Tyto cookies nám umožňují ukázat celkové vzorce používání stránek – a ne používání jednotlivcem.  Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies Popis Jak tyto cookies spravovat
Google analýza Cookies Google analýza sbírá agregátní statistická data za účelem zlepšení prezentace stránek a navigace na stránkách. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Cookies Adobe Omniture sbírá agregátní statistická data za účelem zlepšení prezentace stránek a navigace na stránkách. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Funkční cookies.

Tyto cookies pomáhají stránkám si zapamatovat, jaká rozhodnutí činíte během návštěvy stránek. Tyto cookies nám pomáhají poskytnout sofistikovanější, osobnější prvky; například si pamatují vaše marketingové preference, jakými jsou například přihlášení či odhlášení se k odběru marketingových emailů. Zmíněná kategorie cookies může být použita k zapamatování si změn, které jste učinili – například velikost písma, fontů a dalších částí stránky, které si můžete upravit dle vaší preference. Také mohou být využity za účelem poskytnutí služeb, které jste si vyžádali, jako jsou sledování videa či komentář na blogu. Informace, které tyto cookies sbírají, mohou být anonymizovány a nemusí sledovat vaše surfování na stránkách.  Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies Popis
Jazyk Jazykové cookies jsou používány za účelem uchování nastavení jazyka, které jste zvolili, a pro zobrazení správných možností.
   
Poloha Vaše přibližná adresa (město, stát, země, PSČ) tak, jak je určeno dle IP adresy, za účelem automatického nastavení správné země
Referenční stránka Referenční stránka (stránka, kterou jste navštívili před tím, než jste vstoupili na naši stránku), může být zaznamenána pro lepší pochopení vašich preferencí
Poslední návštěva a aktivita Datum vaší poslední návštěvy a aktivity, jakož i další údaje mohou být zaznamenávány proto, abychom vám mohli poskytnout aktualizaci toho, co se změnilo na stránce o od vaší poslední návštěvy, a pro lepší pochopení vašich preferencí
Nedávno zobrazené video Datum a název nedávno zobrazeného videa je zaznamenáváno pro lepší pochopení vašich preferencí
Flash Cookies Flash cookies jsou zpracovávány proto, abychom umožnili přehrávání audio a video obsahu
Historie prohlížení Cookies historie prohlížení jsou zpracovávány za účelem sledování posloupnosti stránek, které jste navštívili. V případě, že se vám objeví chybová hláška během návštěvy stránky, cookie se uloží do soboru protokolu o pádu za účelem oznámení a zajištění nápravy.

 

Cílené nebo reklamní cookies.

Můžeme využívat reklamních společností (třetích stran) abychom vám nabídli reklamní sdělení během používání stránek. Tyto společnosti mohou umístit unikátní cookies na váš počítač či přenosné zařízení. Tyto cookies jsou využívány pro doručení reklamních sdělení, které jsou relevantní k vám a vašim zájmům. Jsou rovněž použity k omezení počtu zobrazení stejné reklamy a k vyhodnocení efektivity reklamní kampaně. Pamatují si, že jste stránky navštívili a tato informace je sdílena s dalšími organizacemi, jakými jsou například reklamní společnost.

Vezměte na vědomí, že cookies jsou do určité míry osobními údaji, takže se na ně vztahují ustanovení našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, které doplňují tyto zásady.

Jak mohu spravovat cookies?

Můžete kdykoliv odmítnout či přijmout zpracovávání cookies na stránce prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Informace ohledně konkrétního postupu můžete nalézt na webové stránce vašeho poskytovatele webového prohlížeče, nebo prostřednictvím nápovědy vašeho prohlížeče.  Také se můžete obrátit na následující stránku – která není žádným způsobem spojená s bytovydumkluge.cz – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, za účelem získání informací ohledně běžně používaných prohlížečů. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud máte vypnuté zpracování cookies, nemusí všechny prvky stránek pracovat tak, jak byly navrženy.

Související Technologie

Lokálně uložené objekty

My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme v jistých situacích používat Flashové lokálně uložené objekty (“Flash LSO”) i např. Proto, abychom rozpoznali Váš přístup k našim stránkám a mohli zajistit uložení informace o obsahu Vašeho nákupního košíku. Flash LSO se liší od cookies prohlížečů velikostí a typem uložených dat. Dále, Flash LSO všeobecně nemůžete řídit, vymazat nebo znemožnit přijetí Flash LSO z vašeho prohlížeče. Pro více informací o Flash LSO a pro informace o tom, jak je můžete řídit, klikněte na stránku podpory ve vašem flashovém přehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a řiďte se pokyny. Pro aktuální shlédnutí Flash LSO na Vašem počítači jděte na Website Storage Settings Panel a řiďte se pokyny pro shlédnutí a možnost smazání některých konkrétních Flash LSO.

Pixel tagy a jiné technologie

Čisté GIF jsou malé grafické objekty s unikátním identifikačním znakem, s podobnou funkcí jako cookies. Přesto však jsou na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače, čisté GIF neviditelně zabudovány do webových stránek. Čisté GIF (také známé jako web beacons, web bugs anebo pixel tags) můžeme používat v souvislosti se Stránkou, mimo jiné pro sledování činnosti návštěvníků našich Stránek a sestavování statistik o používání a návštěvnosti Stránek. My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme čisté GIF ve formě HTML formátovaných emailových zpráv používat pro sledování míry odpovědí na emaily, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a sledování otevření a přeposlání našich emailů.

Widgety, aplikace a podobné technologie

Pokud se rozhodnete používat námi poskytované technologie (jako jsou například různé widgety) mohou se veškeré Osobní informace nebo jiné informace, které přes tyto technologie poskytnete, stát veřejně dostupnými například pomocí sociálních sítí a jiných webových stránek a platforem, na kterých můžete příslušnou technologii zpřístupnit. Některé technologie mohou mít navíc schopnost šířit se virálně (např. Vaše přítelkyně/Váš přítel může umístit widget, který obsahuje Vaše informace na jeho/její blog). Bytovydumkluge.cz není odpovědný za shromažďování, používání nebo sdělování osobních informací a/nebo jiných informací, které byly zpřístupněny veřejnosti. Kontaktujte nás

V případě, že máte jakékoliv další dotazy, prosím, kontaktujte nás na adrese: info@bytovydumkluge.cz nebo napište na adresu: BŘÍZA, spol. s r.o., IČO: 49681605, se sídlem Matěchova 1033/4, Krč, 140 00 Praha 4.